Wateraccumulatie

Wateraccumulatie betekent letterlijk ‘opeenhoping van water’

Omdat het in ons land regelmatig en tegenwoordig ook heviger regent kan wateraccumulatie een groot probleem worden voor het dak. Het water verzamelt zich op het laagste punt, hierdoor neemt de last op het dak toe en bestaat het risico op doorbuiging. Indien de dakconstructie doorbuigt zal er nog meer water blijven staan wanneer het opnieuw regent. Dit herhaalt zich zodat uiteindelijk het dak bezwijkt onder de druk.

Hoe ontstaat wateraccumulatie?

Indien het water niet snel genoeg van het dak kan worden afgevoerd, zal het zich ophopen op de laagste plek. Dit komt bijvoorbeeld omdat:

 • afvoeren verstopt zijn
 • te kleine of niet voldoende afvoeren aanwezig zijn
 • onvoldoende of geen noodoverlopen aanwezig zijn
 • geen of onvoldoende afschot op het dak
 •  constructie te licht
 • dakbeschot rot (hout)

Als gevolg van wateraccumulatie storten jaarlijks ca. 20 daken in, met alle gevolgen van dien. Doordat het probleem nog steeds wordt onderschat heeft men niet door welke schades dit teweeg kan brengen. De schades worden niet vanzelfsprekend door de verzekeraars gedekt. Raadpleeg zonodig hiervoor je polis!

Ook instorting door sneeuwlast is niet altijd verzekerd! Smeltende sneeuw is zwaar en kan de doorgang bij de afvoeren behoorlijk belemmeren waardoor het water mogelijk niet snel genoeg van het dak kan worden afgevoerd.

Bij aantoonbare constructiefouten, het ontbreken van voldoende afschot, het ontbreken van noodoverlopen, geen of onvoldoende onderhoud e.d. kan een verzekering de geclaimde schade naast zich neer leggen en draai je zelf voor de kosten op.

Tips ter voorkoming van wateraccumulatie:

 • zorg voor voldoende afvoeren van de juiste afmeting
 • zorg voor voldoende noodoverlopen van de juiste afmeting (volgens berekening constructeur)
 • laat het dak jaarlijks controleren en onderhouden
 • raadpleeg de verzekeringspolis
 • bouw niet te licht
 • zorg voor voldoende afschot op het dak
Terug naar overzicht